February 26, 2018

请点击图片跳转观看:

更准的音高、更强的和弦能力……吉他指板上的小小品格为我们的演奏带来了许多便利。不过,你见过没有品格的吉他吗?它有哪些特点,又有哪些演奏方式呢?这期光头说就带你认识“无品吉他”。

无品吉他演奏投稿:

【无品吉他/钢琴】夏夜晚风(伍佰)

https://www.bilibili.com/video/av19746481/

上期回顾:【什么是Bass VI】

https://www.bilibili.com/video/av19746481/

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
Please reload

Follow Me
  • bilibili
  • weibo
  • qq

© 2016 by Shiyun Wu

  • bilibili
  • weibo
  • qq